Fagmanden Anbefaler

Kvalitetsisolering

Saint-Gobain Isover a/s producerer isoleringsprodukter af glasuld. Med vore produkter og vores viden er vi med til at skabe gode energibesparende løsninger for vore kunder.
Vores hovedkontor ligger i Vamdrup, sydvest for Kolding. Vi har to fabrikken. Den ene ligger i Vamdrup og den anden ligger hos vores søsterselskab i Billesholm, Sverige
Kvalitet frem for alt
"RIGTIG KVALITET I ALT VI GØR” er alles ansvar og udgør grundlaget for vores virksomhed samt er en forudsætning for vores mål; at vi altid har tilfredse eksterne og interne kunder.
Ved at omsætte kundens behov og forventninger til færdige produkter, med de forventede egenskaber og med rigtig og ensartet kvalitet, med høj leveringssikkerhed samt ved en god personlig service, skaber vi grundlaget for at kunderne kommer igen.
Efterisolering
På lang sigt drejer en efterisolering sig ikke kun om boligens sundhed, men også om dit helbred. En isolering udført af en autoriseret Glasuld isolatør giver et betydeligt bedre indeklima uden træk, fodkulde og ubehagelig fugt. Dermed får sygdomme og vinterforkølelser langt dårligere vilkår. Mange oplever ligefrem en efterisolering som at få et helt nyt hus.
En professionelt udført efterisolering af en god dansk villa kan give en varmebesparelse på op til kr. 6.000,- om året. Og da et lavere varmeforbrug samtidig medfører et lavere udslip af CO2, er en efterisolering med andre ord et lille bidrag til en forbedring af miljøet omkring os.
Læs mere på www.isover.dk.