Fagmanden Anbefaler

Low EnergyWindows

Ulsted Vinduer & Døre A/S har i samarbejde med Finn Borg udviklet en ny konstruktion til Ultra Low Energy Windows, som skal anvendes til fremtidens 0-energi huse, de såkaldte passivhuse.

Den nye konstruktion giver mulighed for større vinduesarealer, hvilket giver mere lys i rummene, og dermed skaber et bedre miljø.

Selvom termoruder i dag er velisolerende, så har karm- og rammekonstruktionen en dårlig isolering - dermed bliver den totale isoleringsværdi for vinduet dårligere. Dette er nu elimineret med Ultra Low Energy Windows.

Uendelige indretningsmuligheder
Ultra Low Energy Windows giver frit spil for indretningen. Møbler kan placeres ved større vinduespartier, uden at man mærker kulde og træk, fordi varmetabet gennem vinduerne reduceres. Man bliver et med naturen, da vinduerne ofte placeres fra gulv til kip.

Med Ultra Low Energy Windows får du vinduer med en lav U-værdi, som giver et væsentlig mindre varmetab og dermed lavere energiforbrug.

Læs mere på vores hjemmeside.